Η ΙΔΕΑ ΜΑΣ


Η ακολουθία Fibonacci, οι πολλαπλές εφορμογές τις στην φύση και στην αρχιτεκτονική ήταν το σημείο κλειδί στην ανάπτυξη της εταιρικής εικόνας της Symmetria Consulting Engineers. Συγκεκριμένα το κέλυφος του ναυτίλου, αποτέλεσε έναν συμβολισμό για την αρμονία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια αρχές και έννοιες που διέπουν την Symmetria . Τόσο στο λογότυπο όσο και στην εταιρική ταυτότητα, η σπίρα χρησιμοποιήθηκε με τρόπο αυστηρό και αρχιτεκτονικό, με τα στοιχεία επικοινωνίας να πέρνουν θέση μέσα σε αυτή, στις διάφορες εφαρμογές.

Στην κατασκευή της ιστοσελίδας ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις υπηρεσίες, με τον σχεδιασμό εικονιδίων που αντιπροσωπεύουν καθεμία από αυτές. Η απόδοση αυτής ακολούθησε την αισθητική της εταιρικής ταυτότητας, με πρόσθετο το στοιχείο της εικόνας που οπτικοποιεί το αντικείμενο ενασχόλησης της εταιρίας.

 

 

Η Symmetria Consulting Engineers δραστηριοποιείται από το 1995 κυρίως στη περιοχή της Μαγνησίας και των Βορείων Σποράδων, ενώ αναλαμβάνει μελέτες και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια.