Η ΙΔΕΑ ΜΑΣ


Το re-branding ενός παλαιού, καταξιωμένου φωτογραφείου στην πόλη του Βόλου. Η επιθυμία του ιδιοκτήτη ήταν να επανασχεδιάσουμε το εταιρικό λογότυπο χρησιμοποιώντας παρόμοιους χρωματισμούς και τυπογραφία με το προηγούμενο και να δώσουμε μία σύγχρονη προσέγγιση στο συνολικό project. Η ιστοσελίδα διαμορφώθηκε σε περιβάλλον "one page scroll" με καθαρή και ευανάγνωστη πληροφορία.
 
 

Ένας χώρος ιδιαίτερος με παράδοση και συνέπεια στις καλλιτεχνικές φωτογραφίσεις προσώπων, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποιοτικό αποτέλεσμα.